Giới Thiệu ngành Tin học văn phòng  
Cập nhật: 28/08/2017
Lượt xem: 31477

Tên nghề: Tin học văn phòng

Mã nghề: 6480204

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng Tin học văn phòng nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề Tin học văn phòng tương ứng với trình độ cao đẳng; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các công việc có tính thường xuyên hoặc phức tạp, làm việc độc lập hay theo nhóm trong điều kiện biết trước và có thể thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, và trách nhiệm đối với nhóm, có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc của nghề Tin học văn phòng; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc khi hành nghề.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

a. Kiến thức, kỹ năng:

- Kiến thức:

+   Trình bày được kiến trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính

+   Trình bày được nội dung, phương thức cài đặt, vận hành, bảo dưỡng các

phần mềm máy tính dùng cho văn phòng

+   Trình bày được một số phương pháp xử lý ảnh và thiết kế đồ hoạ cơ bản

+   Nêu tên được một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng và chức năng

+   Trình bày được cấu trúc, nguyên lý vận hành của mạng nội bộ

+   Đánh giá được các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị 

để đưa ra giải pháp xử lý

+   Có kiến thức về lập trình web, lập trình các phần mềm quản lý

+   Trình bày được các cách thiết lập bảo vệ, an toàn dữ liệu

- Kỹ năng:

+ Soạn thảo được văn bản theo mẫu nhà nước ban hành, đúng theo nội dung yêu cầu

+   Sử dụng thành thạo bộ phần mềm Microsoft Office

+   Sử dụng được bộ Open Office

+   Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng thông dụng

+   Sao lưu, phục hồi, phòng chống virus và bảo mật dữ liệu

+   Thiết kế, lắp ráp, cài đặt và quản trị được hệ thống mạng vừa và nhỏ

+   Phân tích thiết kế, quản lý được các hệ thống thông tin văn phòng vừa và

nhỏ

+   Thiết kế đồ hoạ và xử lý‎ ảnh phục vụ công tác văn phòng

+   Xử lý được hầu hết các sự cố máy tính và mạng nội bộ

+   Sử dụng tốt ít nhất một ngôn ngữ lập trình

+   Đọc hiểu được một số tài liệu tiếng anh liên quan đến tin học văn phòng

+   Tự nâng cao trình độ chuyên môn

+   Tổ chức, quản lý, điều hành một hệ thống văn phòng trong một công ty,

trường học, trung tâm hay xí nghiệp cỡ nhỏ

        + Thiết kế được những website cơ bản

b. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, pháp luật:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng, miền

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất hoặc công ty kinh doanh về lĩnh vực Tin học

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa

+ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật

- Đạo đức, tác phong công nghiệp:

+ Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp

+ Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc

- Thể chất, quốc phòng:

+ Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp

+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh

+ Có ý thức tổ chức kỹ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc biết trước hoặc có thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm trong quá trình làm việc

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc được giao

+ Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện

2. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc tại các vị trí:

- Giảng viên dạy tin học cho các trường phổ thông

- Thư ký văn phòng

- Điều hành hệ thống thông tin văn phòng vừa và nhỏ

- Quản lý, xử lý dữ liệu, xây dựng đề án cho văn phòng

- Giảng dạy, kèm cặp về văn phòng cho các bậc thợ thấp hơn

- Làm việc cho các công ty máy tính

- Làm việc cho các công ty phần mềm (nếu lựa chọn các môn học phù hợp)

- Thiết kế quảng cáo

- Quản lý phòng Internet

- Quản lý mạng LAN vừa và nhỏ

- Học liên thông lên đại học.Tự học tập tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật và có ý thức học tập suốt đời

   - Công tác trong nước hoặc đi xuất khẩu lao động sang nước ngoài