Giới thiệu ngành Sửa chữa thiết bị đo lường - điều khiển  
Cập nhật: 25/08/2017
Lượt xem: 14345

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị Đo lường - Điều khiển

Mã nghề:

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Là người có từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ từ THCS trở lên, có sức khỏe phù hợp với nghề sửa chữa thiết bị Đo lường – Điều khiển.

Số lượng mô đun đào tạo: 04 MĐ

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

Chi tiết ngành Sửa chữa thiết bị đo lường - điều khiển  xem: Tại đây

1. Mô tả về khóa học:

Khóa sửa chữa thiết bị Đo lường - Điều khiển trình độ Sơ cấp, thời gian đào tạo 3 tháng nhằm trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật sửa chữa, bảo dưỡng thay thê, lắp đặt thiết bị Đo lường - Điều khiển.

Trong quá trình học, học viên được học theo hình thức tích hợp tức lý thuyết kết hợp với thực hành để tay nghề đảm bảo với yêu cầu của nghề, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp sử dụng lao động.

Chương trình của Trường biên soạn dựa trên kinh nghiệm về đào tạo nghề của trường.

2.1. Kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chỉ và trách nhiệm

- Kiến thức:

+ Hiểu được cấu tạo, nguyên lí hoạt động và đặc điểm ứng dụng của các mạch điều khiển các đại lượng công nghệ cơ bản trong các quá trình công nghệ;

+ Liệt kê được trình tự bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các phần tử cơ bản trong mạch điều khiển các đại lượng công nghệ.

- Kỹ năng:

          + Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động; sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động; cấp cứu nạn nhân bị điện giật;

          + Lắp đặt, vận hành được các thiết bị chính trong mạch đo lường điều khiển một số đại lượng công nghệ phổ biến;

          + Bảo dưỡng được thiết bị đo, thiết bị điều khiển, van điều khiển và một vài phần tử quan trọng trong mạch điều khiển các đại lượng công nghệ;

          + Hiệu chỉnh, thay thế được sai khác cơ bản của các phần tử trong mạch đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuât;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm của người học khi tốt nghiệp:

          + Có khả năng tiếp nhận, ghi chép và chuyển thông tin về trình tự lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, chỉnh định các phần tử chính trong mạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Có ý thức chấp hành nội quy kỷ luật lao động, nội quy an toàn lao động, có tác phong công nghiệp, có khả năng làm việc nhóm.

2.2. Cơ hội việc làm:

          Sau khi hoc xong chương trình “Sửa chữa thiết bị đo lường - điều khiển”  người học có thể:

          + Vận hành, chỉnh định các mạch điều khiển trong các dây truyền sản xuất tại các xí nghiệp công nghiệp.

          + Làm những công việc liên quan trực tiếp đến những mô đun được đào tạo theo chương trình;

          + Học tập lên các cấp trình độ cao hơn;