Giới thiệu ngành Sửa chữa máy tính phần cứng máy tính  
Cập nhật: 17/10/2017
Lượt xem: 17694

Tên nghề: Sửa chữa máy tính phần cứng máy tính

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Là người có từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ từ tiểu học trở lên, có sức khỏe phù hợp với nghề với nghề Sửa chữa phần cứng máy tính.

Số lượn mô đun đào tạo: 07

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp
MÔ TẢ VỀ KHÓA HỌC VÀ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Mô tả về khóa học:

Khóa học Sửa chữa máy tính phần cứng máy tính trình độ Sơ cấp, thời gian đào tạo 3 tháng nhằm trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản về máy vi tính, cài đặt và sử dụng một số thiết bị văn phòng thông dụng sử dụng thành thạo bộ ứng dụng văn phòng phục vụ cho công việc.

Trong quá trình học, học viên được học theo hình thức tích hợp tức lý thuyết kết hợp với thực hành để tay nghề đảm bảo với yêu cầu của nghề, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp sử dụng lao động.

Chương trình của Trường biên soạn dựa trên Chương trình khung của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết hợp với kinh nghiệm về đào tạo nghề của trường.   

2. Kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Kiến thức:

          + Trình bày được các khái niệm tin học và máy vi tính;

+ Trình bày và thực hiện các lệnh trong MS-DOS;

+ Trình bày được tầm quan trong của hệ điều hành Windows;

+ Trình bày nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử thông dụng;

+ Hiểu được số mạch điện tử trong máy vi tính;

+ Trình bày được tổng quan về máy tính;

+  Nhận biết các loại bo mạch chủ, các dòng CPU;

          + Giải thích được tính năng tác dụng của linh kiện trong màn hình monitor; + Phân tích được nguyên lý làm việc và giải thích được các hiện tượng hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và phương pháp tìm hỏng của màn hình monitor;

          + Trình bày được nguyên tắc hoạt động của bộ nguồn;

          + Giải thích tính năng tác dụng của linh kiện  trong bộ nguồn;

+ Phân tích được nguyên lý làm việc và hiện tượng hư hỏng thường gặp của bộ nguồn;

          + Giải thích được tính năng tác dụng của linh kiện trong màn hình monitor;

          + Phân tích được nguyên lý làm việc và giải thích được các hiện tượng hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và phương pháp tìm hỏng của màn hình monitor;

          + Trình bày được nguyên tắc hoạt động của bộ nguồn;

          + Giải thích tính năng tác dụng của linh kiện  trong bộ nguồn;

          + Phân tích được nguyên lý làm việc và hiện tượng hư hỏng thường gặp của bộ nguồn;

          + Lập được trình tự kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng theo hiện tượng trong bộ nguồn và monitor;

          + Trình bày được chức năng của mainborad;

          + Trình bày được sơ đồ khối của mainboard;

          + Trình bày được quá trình khởi động và kiểm tra của máy vi tính;

          + Trình bày nguyên lý hoạt động của Mosfet trên mainboard;

          + Chức năng của đèn Mosfet trên mainboard;

          + Trình bày được quá trình khởi động và kiểm tra phần cứng của máy vi tính

          + Trình bày nguyên lý hoạt động của card test main;

          + Trình bày được các thành phần chính của mạch nguồn;

          + Trình bày được các điện áp của nguồn ATX;

          + Trình bày các mạch ổn áp trên mainboard;

          + Trình bày được vị trí chức của mạch nguồn ổn áp VRM;

          + Trình bày sơ đồ nguyên lý, nguyên lý hoạt động, các thành phần của mạch VRM;

          + Trình bày sơ đồ mạch Vcore;

- Kỹ năng:

+ Hiểu được số mạch điện tử trong máy vi tính;

+ Phân biệt được các thiết bị trong máy vi tính;

+ Sử dụng, khai thác được các chức năng của hệ điều hành Windows;

+ Quản lý được thư mục, tập tin và ổ đĩa;

+ Kiểm tra và hàn được các linh kiện điện tử, mạch điện tử cơ bản;

+  Chuẩn đoán và khắc phục được sự cố máy tính;

+ Lắp ráp hoàn thiện một bộ máy vi tính;

+ Chọn lựa các thiết bị để lắp ráp một máy tính hoàn chỉnh.

+ Cài đặt thành thạo hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản một bộ máy vi tính;

+ Sao lưu và phục hồi lại một hệ điều hành;

          + Phán đoán nguyên nhân, khoanh vùng được các hư hỏng theo hiện tượng trong bộ nguồn và monitor;

+ Kiểm tra sửa chữa và thay thế được được các linh kiện hư hỏng trong mạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong bộ nguồn và monitor;

          + Kiểm tra và thay thế IC dao động;

         + Thay thế Mosfet trên mainboard;

          + Vẽ sơ đồ khối và mô tả quá trình khởi động của máy vi tính;

         + Sử dụng card test main để kiểm tra các lỗi;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

          + Có khả năng tiếp nhận, ghi chép, phân tích đánh giá xử lý các sự cố trong hệ thống máy tính.

          + Có ý thức bảo quản vật tư, thiết bị, có biện pháp tránh các nguyên nhân khách quan làm ảnh hưởng đến hệ thống máy tính.

3. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp khoá học sơ cấp của nghề “Sửa chữa máy tính phần cứng” được bố trí làm việc tại các phòng kỹ thuật, bộ phận bảo trì trong các công ty, xí nghiệp, trường học, bệnh viện hoặc các phòng chuyên môn trong các công ty, cửa hàng cung cấp các dịch vụ về máy tính.