Giới thiệu ngành Nguội LRCK  
Cập nhật: 25/09/2017
Lượt xem: 13681

Tên nghề: Nguội lắp ráp cơ khí                                   

Mã nghề: 6520127

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2,5 năm
Chi tiết ngành Nguội lắp ráp cơ khí xem: tại đây

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

-  Đào tạo người thợ nguội lắp ráp cơ khí có đủ trình độ hành nghề ở bậc trình độ Cao đẳng.

-  Có phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

-  Có đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.

-  Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân.

-  Có tinh thần cầu tiến, thiết lập mối quan hệ công tác tốt với đồng nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn và giao tiếp xã hội.

-  Có khả năng sáng tạo thích ứng với môi trường làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài đảm bảo nâng cao năng suất chất lượng nghề nguội lắp ráp cơ khí.

-  Hoàn thành chương trình giáo dục thể chất và chương trình giáo dục quốc phòng.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

a. Kiến thức, kỹ năng:

* Kiến thức:

-  Vận dụng các kiến thức cơ sở và chuyên môn để phân tích được các mối ghép cơ khí, nguyên lý hoạt động, đặc tính kỹ thuật của các máy công cụ và các trang thiết bị cơ khí, thủy lực và khí nén.

-  Xây dựng được phương án lắp ráp các bộ phận cơ khí, thủy khí và hệ thống thiết bị cơ khí hoàn chỉnh đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật theo yêu cầu.

-  Xây dựng được phương án lắp đặt, vận hành và bàn giao thiết bị.

-  Vận dụng kiến thức về tổ chức quản lý để tổ chức nhóm làm việc có hiệu quả.

-  Ứng dụng được các công nghệ tiến tiến trong công việc lắp ráp trong các dây chuyền sản xuất tiên tiến.

-  Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào các công lắp ráp cơ khí, thủy khí.

* Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ tháo, lắp, dụng cụ và thiết bị đo kiểm.

- Có khả năng giao tiếp và tham khảo các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh, sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, các ứng dụng phực vụ chuyên ngành và quản lý tổ chức sản xuất.

- Thiết lập được các bản vẽ kỹ thuật cơ khí, điện, thủy lực, khí nén… trong Autocad ở mức độ phức tạp.

- Lắp ráp được các mối ghép cơ khí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Lăp được bộ phận của hệ thống truyền động thủy lực, khí nén đảm bảo yêu cầu.

- Lắp đặt, vận hành và bàn giao được các thiết bị cơ khí.

- Thực hiện đầy đủ nội quy, quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

-  khắc phục hay đề phòng;

b. Chính trị, đạo đức; thể chất và quốc phòng

- Chính trị, pháp luật:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng, miền.

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất về lĩnh vực sửa chữa và lắp ráp cơ khí.

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

+ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật.

- Đạo đức, tác phong công nghiệp:

+ Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp.

+ Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp.

+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh.

+ Có ý thức tổ chức kỹ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động giải quyết công việc theo trình độ đào tạo, làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm.

- Có khả năng tự tạo việc làm.

- Thực hiện đúng nội dung kèm cặp thợ bậc thấp về lý thuyết và thực hành.

- Tự học tập tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật và có ý thức học tập suốt đời.

1.3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

- Có thể tìm kiếm việc tại các nhà máy, xí nghiệp cơ khí, các doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế với vị trí lắp ráp, vận hành và bảo dưỡng các máy móc thiết bị cơ khí.

- Làm tổ trưởng, trưởng nhóm.

- Học liên thông lên đại học.

   - Công tác trong nước hoặc đi xuất khẩu lao động sang nước ngoài.