Công tác Nghiên cứu khoa học  
Cập nhật: 28/06/2021
Lượt xem: 24152

Tham gia xây dựng chương trình khung đào tạo trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề cho nghề “Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy”, nghề “Kiểm nghiệm bột giấy và giấy” đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

   Tham gia xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho nghề “Kiểm nghiệm bột giấy và giấy” đã được Hội đồng thẩm định Bộ Công Thương nhất trí nghiệm thu đạt yêu cầu.

   Tham gia nghiên cứu khoa học:

  • ·        Năm 2009 đã thực hiện đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu chế tạo thiết bị khử mực phục vụ cho công tác giảng dạy nghề Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy” được Hội đồng Khoa học Công nghệ Bộ Công thương đánh giá xuất sắc.

  • ·        Năm 2010 đã thực hiện đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu quá trình thuỷ phân axit hexenuronic trong bột giấy và ứng dụng của nó trong quá trình tẩy trắng bột giấy sunphát bằng phương pháp ECF” được Hội đồng Khoa học Công nghệ Bộ Công Thương đánh giá xuất sắc.

  • ·        Năm 2011 đang thực hiện đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu ứng dụng enzym xylanaza để tẩy trắng bột sunfat gỗ cứng theo công nghệ ECF (Elemental Chlorine Free)".