Giới thiệu ngành Lắp ráp, cài đặt và sửa chữa máy vi tính  
Cập nhật: 17/10/2017
Lượt xem: 13058

Tên nghề: Lắp ráp, cài đặt và sửa chữa máy vi tính

Mã nghề:

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Là người có từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ từ tiểu học trở lên, có sức khỏe phù hợp với nghề Lắp ráp, cài đặt và sửa chữa máy vi tính.

Số lượng mô đun đào tạo: 03 mô đun

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.Kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các khái niệm tin học và máy vi tính;

+ Nhận biết được các hệ đếm;

+ Trình bày được tầm quan trong của hệ điều hành Windows;

+ Trình bày được khái niệm VIRUS;

          + Trình bày được tổng quan về máy tính;

          +  Nhận biết các loại bo mạch chủ, các dòng CPU;

          +  Chuẩn đoán và khắc phục được sự cố máy tính;

          + Trình bày được chức năng và sơ đồ khối của mainborad;

          + Trình bày được quá trình khởi động và kiểm tra của máy vi tính;

          + Trình bày nguyên lý hoạt động của Mosfet trên mainboard;

          + Chức năng của đèn Mosfet trên mainboard;

          + Trình bày được quá trình khởi động và kiểm tra phần cứng của máy vi tính;

          + Trình bày nguyên lý hoạt động của card test main;

          + Trình bày được các thành phần chính của mạch nguồn;

          + Trình bày được các điện áp của nguồn ATX;

          + Trình bày các mạch ổn áp trên mainboard;

          + Trình bày được vị trí chức của mạch nguồn ổn áp VRM;

          + Trình bày sơ đồ nguyên lý, nguyên lý hoạt động, các thành phần của mạch VRM;

          + Trình bày sơ đồ mạch Vcore;

- Kỹ năng:

+ Phân biệt được các thiết bị phần cứng.

+ Chuyển đổi được giũa các hệ đếm máy tính.

+ Sử dụng, khai thác được các chức năng của hệ điều hành Windows.

+ Sử dụng được các chương trình diệt virus.

          + Lắp ráp hoàn thiện một bộ máy vi tính;

          + Chọn lựa các thiết bị để lắp ráp một máy tính hoàn chỉnh.

          + Cài đặt thành thạo hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản một bộ máy vi tính;

          + Sao lưu và phục hồi lại một hệ điều hành;

         + Thay thế Mosfet trên mainboard;

          + Vẽ sơ đồ khối và mô tả quá trình khởi động của máy vi tính;

         + Sử dụng card test main để kiểm tra các lỗi;

          + Kiểm tra và thay thế IC dao động;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

          + Có khả năng tiếp nhận, ghi chép và chuyển thông tin về quy trình lắp ráp hoàn chỉnh một bộ máy vi tính, cài đặt được các phần mềm thông dụng, sửa chữa các hỏng hóc cơ bản đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

          + Có ý thức bảo quản vật tư, thiết bị, dụng cụ trong lắp ráp cài đặt phần mềm, có trách nhiệm đối với quá trình sản xuất và sản phẩm do mình làm ra, an toàn cho người sử dụng sản phẩm.

2. Cơ hội việc làm

          Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo sơ cấp nghề LẮP RÁP, CÀI ĐẶT VÀ SỬA CHỮA MÁY VI TÍNH, học sinh có thể trực tiếp làm việc về phần cứng tại các công ty tin học hoặc tự mở cơ sở sửa chữa tại hộ gia đình.