Phòng đào tạo  
Cập nhật: 17/04/2024
Lượt xem: 72778

PHÒNG ĐÀO TẠO

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Địa chỉ liên hệ

Phòng đào tạo - Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ- thị trấn Phong Châu - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210 3829 534

Email: Phongdaotaovcp@gmail.com 

Website: www.pcit.edu.vn

2. Vị trí, chức năng:

Phòng Đào tạo là đơn vị chức năng của nhà trường, tham mưu giúp Hiệu trưởng trong các công việclập kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo; quản lý và bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Nhiệm vụ đào tạo:

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề hàng năm và dài hạn của nhà trường.

+ Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề.

+ Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định.

+Lập kế hoạch và tổ chức thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề, kết quả học tập cho HSSV.

+ Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề.

+ Xây dựng nội quy, quy chế, các chế độ chính sách liên quan đến giáo viên.

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

+ Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; tổng hợp kết quả học tập; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

+ Quản lý sổ sách, biểu mẫu, chương trình, giáo trình các ngành nghề, hệ đào tạo.

- Nhiệm vụ Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động:Chủ trì trong công tác tổ chức tuyển sinh, lập kế hoạch và triển khai huấn luyện cho các doanh nghiệp theo các hợp đồng đã ký, thực hiện các thủ tục khai bế giảng và hoàn thiện hồ sơ sau huấn luyện cho doanh nghiệp; thanh toán các khoản kinh phí huấn luyện theo quy định của Hiệu trưởng.

- Nhiệm vụ Quản lý thư viện: Phụ trách công tác thư viện của Nhà trường, lập kế hoạch mua sắm tài liệu, giáo trình phục vụ tốt cho công tác đào tạo, quản lý tốt trang thiết bị của thư viện.

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

4.Nhân sự:

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Đức Quang

Phó trưởng phòng: ThS. Kiều Xuân Mạnh

Nhân viên: ThS. Trần Thị Thanh Nga

                CN. Hoàng Mai Lan
    ThS. Ngô Thị Duyên