Giới thiệu tổ Tin học  
Cập nhật: 13/03/2024
Lượt xem: 21469

GIỚI THIỆU TỔ TIN HỌC

1. Địa chỉ liên hệ

Tổ Tin học - Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ - thị trấn Phong Châu - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0364 917 045

2. Vị trí, chức năng

Là đơn vị tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác giảng dạy, quản lý đào tạo các nghề Tin học văn phòng, Công nghệ Thông tin, sửa chữa phần cứng máy tính.. và các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường. Tham gia bảo trì hệ thống máy tính, quản trị website, fanpage của nhà trường và các công việc khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Quản lý giảng viên, sinh viên và học sinh thuộc tổ theo phân cấp của hiệu trưởng;

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của nhà trường;

- Thực hiện việc biên soạn, chỉnh sửa chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

- Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy học;

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề;

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của hiệu trưởng;

- Được phân công, bố trí giảng viên giảng dạy trong tổ theo đúng chuyên ngành được đào tạo;

- Được đề xuất mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo các ngành nghề tổ phụ trách;

- Được sử dụng giáo trình, tài liệu, học liệu dạy nghề, cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà trường để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của khoa cũng như công tác nghiên cứu khoa học;

- Được đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, nhân viên trong tổ theo quy định của pháp luật;

- Được tham gia bàn bạc, thảo luận, góp ý về chương trình, nội dung, phương pháp dạy nghề, được thảo luận, góp ý về các chủ trương, kế hoạch phát triển dạy nghề và tổ chức quản lý của nhà trường.

- Tham gia tuyển sinh, tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên.

4. Nhân sự

Tổ trưởng: KS. Vũ Thị Kim Ngân

Giảng viên:

1. KS. Phan Quang Hưng
2. KS. Đào Thị Tuyết
3. KS. Trần Ngọc Anh