Đội ngũ cán bộ, viên chức  
Cập nhật: 11/08/2023
Lượt xem: 6712

Hiện tại, nhà trường có 73 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đó có 50 giáo viên (tính cả giáo viên kiêm chức), 100% giáo viên đạt chuẩn về chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, nghiệp vụ sư phạm theo quy định, 100% giáo viên có trình độ đại học trở lên trong số đó có 46% giáo viên có trình độ thạc sỹ, tiến sỹnhiều giáo viên được tiếp tục cử đi học nâng cao và học cao học, nghiên cứu sinh tiến sỹ.

       Hàng năm 100% giáo viên tham gia hội giảng cấp trường và nhà trường thường xuyên cử giáo viên tham gia hội giảng cấp tỉnh, cấp quốc gia. Nhiều giáo viên của trường đã đạt nhiều giải cao trong các Hội giảng giáo viên dạy giỏi toàn quốc ngành dạy nghề. Nhà trường thường xuyên tham gia các hội thi thiết bị dạy nghề tự làm cấp tỉnh và toàn quốc để các giáo viên có cơ hội học tập và giao lưu với các trường bạn và đã đạt được nhiều giải cao. 

       Ngoài ra Trường còn mời giáo viên thỉnh giảng của các Trường Đại học, Cao đẳng, Viện và cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp… tham gia giảng dạy.