Giới thiệu ngành Hàn  
Cập nhật: 25/09/2017
Lượt xem: 33531

Tên nghề: Hàn

Mã nghề: 6520123

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Thời gian đào tạo: 2,5 năm
Chi tiết ngành hàn xem: Tại đây

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

-  Đào tạo người thợ hàn có đủ trình độ hành nghề ở bậc trình độ Cao đẳng;

-  Có phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

-  Có đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;

-  Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân;

-  Có tinh thần cầu tiến, thiết lập mối quan hệ công tác tốt với đồng nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn và giao tiếp xã hội;

-  Có khả năng sáng tạo thích ứng với môi trường làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài đảm bảo nâng cao năng suất chất lượng nghề hàn;

-  Hoàn thành chương trình giáo dục thể chất và chương trình giáo dục quốc phòng.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

a. Kiến thức, kỹ năng:

* Kiến thức:

-   Giải thích được các ký hiệu mối hàn (1G, 2G, 3G, 4G, 1F, 2F, 3F, 4F, 5G, 6G, 6GR) và vật liệu hàn, vật liệu cơ bản;

-   Trình bày được phạm vi ứng dụng của các phương pháp hàn và nguyên lý, cấu tạo,vận hành thiết bị hàn (SMAW, MIG/MAG, FCAW, SAW, TIG);

-  Trình bày được các khuyết tật của mối hàn (SMAW, MIG/MAG, FCAW, SAW, TIG) nguyên nhân và biện pháp đề phòng;

-  Trình bày được các ký hiệu mối hàn, phương pháp hàn trên bản vẽ kỹ thuật;

-  Phân tích được quy trình kiểm tra ngoại dạng mối hàn theo tiêu chuẩn Quốc tế (AWS);

-  Trình bày được các biện pháp an toàn phòng cháy, chống nổ và cấp cứu người khi bị tai nạn xẩy ra;

-  Nhận biết được các ký hiệu mối hàn, phương pháp hàn trên bản vẽ tiêu chuẩn kỹ thuật với trình độ Anh văn chuyên ngành;

-   Trình bày được nguyên lý, vận hành máy xử lý nhiệt của mối hàn;

-   Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá tiến độ thi công, ứng xử, giao tiếp;

-   Giải thích được ký hiệu mối hàn, phương pháp hàn từ Anh ngữ.

* Kỹ năng:

-  Chọnđược phương pháp chế tạo phôi hàn theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ;

-  Chế tạo được phôi hàn  theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ bằng mỏ cắt khí bằng tay, máy cắt khí con rùa;

-   Gá lắp được các kết cấu hàn ởcác vị trí hàn khác nhau theo yêu cầu kỹ thuật;

-  Tính toán được chế độ hàn thích hợp khi thực hiện các nhiệm vụ, công việc hàn cụ thể;

-  Lập được quy trình hàn áp dụng vào thực tế của sản xuất;

-  Cài đặt được chế độ hàn TIG, MIG/MAG trên máy hàn;

-   Vận hành, điều chỉnh được chế độ hàn trên máy hàn (SMAW, MIG/MAG, FCAW, SAW, TIG);

-   Đấu nối được thiết bị hàn (SMAW, MIG/MAG, FCAW, TIG) một cách thành thạo;

-   Chọn được chế độ hàn hợp lý cho các phương pháp hàn (SMAW, MIG/MAG, FCAW, SAW, TIG);

-   Hàn được các mối hàn bằng phương pháp hàn Hồ quang tay (SMAW), có kết cấu đơn giản đến phức tạp, như mối hàn góc (1F – 4F), mối hàn giáp mối từ (1G – 4G), mối hàn ống từ vị trí hàn (1G , 2G, 5G, 6G) của thép các bon thường, có chất lượng mối hàn  theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ;

-  Hàn được các mối hàn MAG/ MIG vị tri hàn 1F - 3F, 1G - 4G đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

-   Hàn được các mối hàn TIG cơ bản và nâng cao;

-   Hàn được các mối hàn SAW vị trí 1F, 2F, 1G đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

-   Hàn được thép hợp kim bằng phương pháp xử lý nhiệt theo yêu cầu;

-   Sửa chữa được các mối hàn bị sai hỏng, biết nguyên nhân và biện pháp khắc phục hay đề phòng;

b. Chính trị, đạo đức; thể chất và quốc phòng

- Chính trị, pháp luật:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng, miền.

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất về lĩnh vực Hàn.

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

+ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật.

- Đạo đức, tác phong công nghiệp:

+ Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp.

+ Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp.

+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh.

+ Có ý thức tổ chức kỹ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

c.Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

-   Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

-   Xử lý được các tình huống kỹ thuật trong thực tế thi công;

-   Quản lý, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện công việc của cá nhân, tổ, nhóm lao động;

-  Tự học tập tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật và có ý thức học tập suốt đời;

-  Có khả năng tự tạo việc làm;

-  Hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp;

-  Có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc hàn, hướng dẫn và giám sát người khác trong nhóm thực hiện công việc hàn.

1.3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

-  Sau khi tốt nghiệp làm việc tại các Công ty, Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn và tại các nhà máy kết cấu thép, nhà máy đóng tầu, công ty lắp ráp thiết bị kết cấu, công ty xây dựng có nghề Hàn;

-  Làm tổ trưởng, trưởng nhóm;

-  Học liên thông lên đại học;

 - Công tác trong nước hoặc đi xuất khẩu lao động sang nước ngoài.