Giới thiệu ngành Công nghệ sản xuất bột giấy  
Cập nhật: 25/08/2017
Lượt xem: 15009

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy

Mã nghề:

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Là người có từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ từ THCS trở lên, có sức khỏe phù hợp với nghề Công nghệ sản xuất bột giấy.

Số lượng mô đun đào tạo: 06 mô đun


Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp 
Chi tiết ngành Công nghệ sản xuất bột giấy xem: Tại đây


1. Mô tả về khóa học:

Khóa học công nghệ sản xuất bột giấy trình độ Sơ cấp, thời gian đào tạo 3 tháng nhằm trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ sản xuất bột giấy.

Trong quá trình học, học viên được học theo hình thức tích hợp tức là lý thuyết kết hợp với thực hành để tay nghề đảm bảo với yêu cầu của nghề, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp sử dụng lao động.

Chương trình của Trường biên soạn dựa trên Chương trình khung của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết hợp với kinh nghiệm về đào tạo nghề của trường.  

2. Mục tiêu đào tạo

2.1. Kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Kiến thức:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về: Hoá đại cương như cấu tạo nguyên tử, bảng hệ thống tuần hoàn, các loại nồng độ của dung dịch, cách pha chế dung dịch, cách đo pH của dung dịch.

+ Trình bày được các biện pháp đảm bảo an toàn điện, hóa chất, phòng chống cháy nổ, an toàn đối với thiết bị nâng và thiết bị chịu áp lực.

+ Trình bày được các phương pháp sản xuất bột giấy và mô tả được quy trình công nghệ các công đoạn trong quá trình sản xuất bột giấy, bao gồm xử lý nguyên liệu, nấu bột, rửa bột, sàng và làm sạch bột, tẩy trắng bột, thu hồi hoá chất.

+ Mô tả được quy trình công nghệ sản xuất bột giấy bằng các phương pháp khác nhau.

+ Mô tả được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của nồi nấu, thiết bị gia nhiệt, bể phóng, thiết bị rửa, sàng, lọc cát, tháp tẩy của dây chuyền sản xuất bột giấy.

+ Mô tả được tính năng, tác dụng của các thiết bị trong hệ thống đo lường công nghiệp như áp suất, mức, l­ưu lư­ợng, nhiệt độ, nồng độ.

+ Nêu được các yếu tố ảnh hưởng của ngành công nghệ sản xuất bột giấy tới môi trường và các biện pháp xử lý làm giảm khả năng gây ô nhiễm môi trường.

- Kỹ năng:

          + Tính toán được một số bài toán cơ bản cho quá trình nấu bột, rửa bột, tẩy bột.

+ Vận hành được các thiết bị chính trong từng công đoạn của dây chuyền công nghệ sản xuất bột giấy, bao gồm xử lý nguyên liệu, nấu bột, rửa bột, sàng và làm sạch bột, tẩy trắng bột, thu hồi hoá chất dưới sự hướng dẫn của thợ bậc cao.

+ Vận hành được một số thiết bị trong phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm bột giấy.

+ Xử lý được một số sự cố thông thường trong quá trình sản xuất bột giấy.

+ Có khả năng tự học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghề nghiệp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

          + Có khả năng tiếp nhận, ghi chép và chuyển thông tin về yêu cầu sản xuất (lệnh sản xuất).

+ Có ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật lao động, chăm chỉ học tập và rèn luyện tay nghề, chấp hành tốt nội quy an toàn lao  động, có tác phong công nghiệp, có khả năng làm việc nhóm.

2.2. Cơ hội việc làm:

          Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận công việc tại các phòng thí nghiệm và tại các phân xưởng sản xuất của các nhà máy sản xuất bột giấy, bao gồm xử lý nguyên liệu, nấu bột, rửa bột, sàng và làm sạch bột, tẩy trắng bột, cô đặc dịch đen, xút hóa