Giới thiệu ngành công nghệ sản xuất bột giấy và giấy  
Cập nhật: 28/08/2017
Lượt xem: 6510
Tên nghềCông nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã nghề: 6510501

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2,5 năm
Chi tiết ngành Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy xem: Tại đây

Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

Mục tiêu chung của chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, ngành Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy là nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho ngành sản xuất, kinh doanh các sản phẩm về bột giấy và giấy, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ cử nhân thực hành; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các công việc có tính thường xuyên hoặc phức tạp, làm việc độc lập hay theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, và trách nhiệm đối với nhóm, có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc của nghề Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

a. Kiến thức, kỹ năng:

- Kiến thức:

+   Trình bày được các phương pháp sản xuất bột giấy và giấy khác nhau, mô tả được quy trình công nghệ của quá trình sản xuất bột giấy và giấy;

+   Mô tả được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị sản xuất bột giấy và giấy;

+   Trình bày được quy trình vận hành từng thiết bị đơn lẻ (Thùng bóc vỏ, máy chặt nguyên liệu, nồi nấu, thiết bị gia nhiệt, bể phóng, thiết bị rửa bột, các loại bơm, thiết bị sàng bột, thiết bị lọc cát, tháp tẩy, thiết bị trộn hơi, thiết bị trộn bột, thiết bị điều chế hoá chất phụ gia, bơm phụ gia, bể khuấy trộn, máy đánh tơi thuỷ lực, thiết bị nghiền bột, máy cô đặc bột, hòm phun bột, lô trục ngực, lô trục bụng, lô ép, lô sấy, lô ép quang, thiết bị cuộn và cuộn lại, thiết bị cắt tờ, thiết bị kẻ dòng) và toàn tuyến;

+   Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình công nghệ và chất lượng sản phẩm như: Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình nấu, các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình rửa, sàng, tẩy, nghiền, các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình thoát nước trên lưới, quá trình thoát nước khi ép, quá trình sấy;

+   Giải thích được các yêu cầu về điều kiện kỹ thuật công nghệ của từng công đoạn như: Xử lý nguyên liệu, nấu bột, rửa bột, sàng bột, tẩy trắng bột giấy, nghiền bột, chuẩn bị phụ gia, bộ phận lưới, bộ phận ép, bộ phận sấy, ép quang, cuộn và cuộn lại, bộ phận cắt tờ, kẻ dòng, bao gói;

+   Trình bày được các phản ứng hoá học cơ bản xảy ra trong quá trình công nghệ như: Quá trình nấu, tẩy, xút hoá, lò thu hồi, khi bổ sung phụ gia vào bột giấy;

+   Mô tả được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của các bộ đo lường điều khiển như: Điều khiển mức, nồng độ, áp suất, nhiệt độ, lưu lượng, các mạch điều khiển liên động, van điều khiển. Nắm vững các ký hiệu, nút điều khiển có trên các bảng điều khiển và sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất bột giấy và giấy;

+   Trình bày được các phương pháp tính toán cho quá trình sản xuất theo các thông số kỹ thuật đã cho ;

+   Nêu được tính năng, tác dụng, cách pha chế, sử dụng các hóa chất, phụ gia trong quá trình công nghệ như: Hoá chất nấu, chất trợ rửa, chất phá bọt, hoá chất tẩy, các chất phụ gia;

+   Phân tích, phán đoán được các nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm để có hướng khắc phục cho từng công đoạn trong dây chuyền công nghệ sản xuất bột giấy và giấy;

- Kỹ năng:

+   Tính toán được cho quá trình sản xuất theo các thông số kỹ thuật đã cho;

       + Vận dụng được kiến thức lý thuyết vào thực tế để nghiên cứu cải tiến công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm;

+   Vận hành được từng thiết bị đơn lẻ trong dây chuyền sản xuất bột giấy và giấy như: Xử lý nguyên liệu, nấu bột, rửa bột, sàng bột, tẩy trắng bột giấy, nghiền bột, chuẩn bị phụ gia, bộ phận lưới, ép, sấy, tráng phủ, ép quang, cuộn và cuộn lại;

+ Vận hành từng công đoạn trong dây chuyền sản xuất bột và giấy trên panel điều khiển của từng vị trí như: Xử lý nguyên liệu, nấu bột, rửa bột, sàng bột, tẩy trắng bột giấy, nghiền bột, chuẩn bị phụ gia, bộ phận lưới, ép, sấy, tráng phủ, ép quang, cuộn và cuộn lại;

       + Phát hiện sớm các sự cố và yêu cầu chuyên môn cơ khí, điện, đo lường phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra trong từng thiết bị, từng công đoạn của dây chuyền công nghệ sản xuất bột giấy và giấy;

       + Phân biệt được các nguyên nhân dẫn đến sự cố thuộc về từng lĩnh vực điện, cơ khí hoặc đo lường điều khiển để báo các bộ phận có liên quan sửa chữa.

      + Xử lý được một số sự cố công nghệ của các công đoạn trong dây chuyền công nghệ sản xuất bột giấy và giấy;

        + Hướng dẫn đào tạo thợ bậc thấp hơn của công đoạn mình phụ trách;

        + Quản lý, kiểm tra, giám sát tổ nhóm thực hiện công việc;

+   Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác trong dây chuyền đảm bảo dây chuyền chạy ổn định, liên tục và có năng suất, chất lượng cao.

b. Chính tr, đạo đức; Th cht và quc phòng:

- Chính tr, đạo đức:

         + Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

         + Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

         + Giáo dục cho người học lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội và những hiểu biết cần thiết về quốc phòng toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp.

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác.

+ Có tinh thần trách nhiệu và chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao.

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: thể dục, điền kinh, bóng chuyền.

+ Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an.

+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

           + Sinh viên sau khi học hoàn thiện chương trình cao đẳng Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy có khả năng làm việc độc lập, và tinh thần trách nhiệm cao trong làm việc nhóm.

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ được phân công, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với tập thể trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 - Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận công việc tại các phân xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm, phòng kỹ thuật của các nhà máy sản xuất bột giấy và giấy hoặc tại các doanh nghiệp kinh doanh cung cấp hoá chất, thiết bị cho ngành giấy, các công ty chế biến và gia công giấy, các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu giấy;

- Có khả năng làm tổ trưởng tổ sản xuất hoặc nhóm trưởng nhóm sản xuất;

- Học liên thông lên đại học hoặc tự học tập để tích lũy kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật và ý thức học tập suốt đời.