CTDTX  
Cập nhật: 15/03/2024
Lượt xem: 766
Chương trình đào tạo thường xuyên tại trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ:

STT

Ngành, nghề đào tạo

CT Đào tạo thường xuyên

1

Vận hành tua bin, máy phát điện

Xem chi tiết tại đây

2

Bảo trì TBSX bột giấy

Xem chi tiết tại đây

3

vận hành máy khoan hố

Xem chi tiết tại đây

4

vận hành máy phát thực bì

Xem chi tiết tại đây

5

Điện Công nghiệp

Xem chi tiết tại đây

6

Vận hành Cầu trục 184 giờ

Xem chi tiết tại đây

7

Vận hành máy hàn điện

Xem chi tiết tại đây

8

Vận hành Pa Lăng điện

Xem chi tiết tại đây

9

Vận hành Palang xích kéo tay

Xem chi tiết tại đây

10

Vận hành tời điện

Xem chi tiết tại đây

11

Vận hành xe nâng hàng

Xem chi tiết tại đây

12

Vận hành xe nâng người cắt kéo

Xem chi tiết tại đây

13

Vận hành tời điện

Xem chi tiết tại đây

14

Vận hành máy cưa xích

Xem chi tiết tại đây

15

Vận hành máy nén khí

Xem chi tiết tại đây

16

Hàn điện hồ quang tay

Xem chi tiết tại đây

17

Sửa chữa ô tô

Xem chi tiết tại đây

18

Vận hành Cầu trục  45 giờ

Xem chi tiết tại đây