Chức năng, nhiệm vụ  
Cập nhật: 28/06/2021
Lượt xem: 33414

  Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ thuộc Bộ Công Thương được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Giấy tại Quyết định số 190/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo điều lệ trường cao đẳng nghề và quy định pháp luật về dạy nghề.

Trường có chức năng nhiệm vụ chính sau:

     * Đào tạo theo 3 cấp trình độ: Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, kinh tế.

     * Bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động.

     * Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển kỹ thuật - công nghệ, tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

     * Hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo và các cơ  quan, doanh  nghiệp trong và ngoài nước.