Giới thiệu ngành Cắt gọt kim loại  
Cập nhật: 25/09/2017
Lượt xem: 33263

Tên nghề: Cắt gọt kim loại

Mã nghề: 5520121

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Trung học cơ sở hoặc tương đương(Đối với đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp trung học cơ sở phải học thêm phần kiến thức văn hóa Trung học phổ thông theo quy định)

Thời gian đào tạo: 2 năm
Chi tiết ngành Cắt gọt kim loại xem: tại đây

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

-  Đào tạo người thợ cắt gọt kim loại có đủ trình độ hành nghề ở bậc trình độ Trung cấp cắt gọt kim loại.

-  Có phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

-  Có đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.

-  Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân.

-  Có tinh thần cầu tiến, thiết lập mối quan hệ công tác tốt với đồng nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn và giao tiếp xã hội.

-  Có khả năng sáng tạo thích ứng với môi trường làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài đảm bảo nâng cao năng suất chất lượng nghề cắt gọt kim loại.

-  Hoàn thành chương trình giáo dục thể chất và chương trình giáo dục quốc phòng.

-  Có sức khoẻ tốt. Có ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, luôn vươn lên và tự hoàn thiện.

-  Có tác phong công nghiệp

-  Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết công việc hợp lý.

-  Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu công việc.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

a. Kiến thức, kỹ năng:

* Kiến thức:

- Nhận biết được các loại vật liệu làm dụng cụ cắt­ (dao, đá mài, vật liệu gia công kim loại và phi kim loại), đặc tính nhiệt luyện các loại thép các bon thư­ờng, thép hợp kim và thép làm dao tiện, phay, bào, mũi khoan, mũi doa, đục, giũa...khi sơ chế và sau khi nhiệt luyện.

- Trình bày đ­ược các loại kích thư­ớc và độ chính xác của kích thư­ớc; đặc tính của lắp  ghép, sai số về hình dáng hình học và vi trí, độ nhám bề mặt; chuỗi kích th­ước. Chuyển hoá đ­ược các ký hiệu dung sai thành các kích th­ước tương ứng để gia công.

- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách đo, đọc kích th­ước và hiệu chỉnh các loại panme, đồng hồ so, thư­ớc đo góc vạn năng, th­ước cặp...

- Đọc và phân tích đư­ợc bản vẽ (với ba hình chiếu, có mặt cắt, có cắt trích...); lập đư­ợc các bản vẽ đơn giản.

- Hiểu rõ kết cấu của các chi tiết, các cụm máy và các đ­ường truyền động của máy.

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của động cơ điện không đồng bộ 3 pha, công dụng, cách sử dụng một số loại khí cụ điện dùng trong máy cắt kim loại.

- Có kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ nhằm tránh gây những tổn thất cho con ng­ười và cho sản xuất, các biện pháp  nhằm  giảm cư­ờng độ lao động, tăng năng suất.

- Trình bày được đặc tính kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phư­ơng pháp sử dụng và bảo quản các loại máy cắt kim loại, các dụng cụ: Gá, cắt, kiểm tra.

- Lập được các chương trình gia công cơ bản trên máy tiện CNC, máy phay CNC, máy tiện vạn năng, máy phay vạn năng, máy mài, máy doa, máy khoan...

- Trình bày được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục.

* Kỹ năng:

- Thực hiện các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ cắt cầm tay như­ : Đục, giũa các mặt phẳng, khoan lỗ, cắt ren bằng bàn ren, ta rô, c­ưa tay.

- Sử dụng thành thạo các loại máy tiện vạn năng, máy phay, máy bào xọc, máy mài tròn ngoài, máy mài phẳng, máy mài hai đá, máy doa, máy khoan bàn.

- Phát hiện và sửa chữa  đ­ược các sai hỏng thông th­ường của máy, đồ gá và vật gia công.

- Chế tạo và mài đ­ược các dụng cụ cắt đơn giản.

- Tiện đ­ược các chi tiết có mặt trụ trơn, bậc, mặt côn, ren tam giác, ren truyền động các hệ ngoài và trong; tiện chi tiết lệch tâm chi tiết định hình và các chi tiết có hình dáng không cân xứng với gá lắp phức tạp.

- Phay đ­ược các dạng mặt phẳng, góc, rãnh, bánh răng trụ răng thẳng, bánh răng trụ răng nghiêng, thanh răng và mặt định hình.

- Bào, xọc đ­ược các dạng mặt phẳng, góc, rãnh, bánh răng trụ răng thẳng,  thanh răng và mặt định hình.

- Mài đư­ợc các loại rãnh, mặt phẳng, mặt định hình, mặt trụ và mặt côn trong, ngoài, mài các loại dụng cụ cắt.

- Doa được lỗ trụ, lỗ bậc, cắt rãnh định hình trên máy doa vạn năng.

- Lập chư­ơng trình gia công, vận hành và điều chỉnh được máy tiện CNC, máy Phay CNC.

- Dự đoán đư­ợc các dạng sai hỏng khi gia công và biện pháp  khắc phục.

b. Chính trị, đạo đức; thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, pháp luật:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng, miền.

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất hoặc công ty kinh doanh về lĩnh vực cắt gọt kim loại.

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

+ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật.

- Đạo đức, tác phong công nghiệp:

+ Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp.

+ Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp.

+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh.

+ Có ý thức tổ chức kỹ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

c. Năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm:

+ Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc biết trước hoặc có thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm trong quá trình làm việc.

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc được giao.

+ Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.

- Có khả năng tự tạo việc làm.

- Tự học tập tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật và có ý thức học tập suốt đời.

1.3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

- Có khả năng làm việc tại các phân xưởng cơ khí, các nhà máy cơ khí có các máy công cụ cắt gọt kim loại

- Làm trưởng nhóm.

- Học liên thông lên cao đẳng.

- Công tác trong nước hoặc đi xuất khẩu lao động sang nước ngoài.